Netspot poskytuje stáž studentům v Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2. výzva ve spolupráci s Moravskoslezským krajem

Petrovice u Karviné, 28.12.2017 – Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2.výzva propojil tři studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a společnost Netspot, za účelem jejich lepšího uplatnění na trhu práce. Studenti bakalářského oboru…

Read More