Netspot poskytuje stáž studentům v Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2018 ve spolupráci s Moravskoslezským krajem

Petrovice u Karviné, 29.7.2018 – Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách propojil tři studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a společnost Netspot, za účelem jejich lepšího uplatnění na trhu práce.

Studenti bakalářského oboru v oblasti elektrotechniky, telekomunikací a výpočetní techniky z Fakulty elektrotechniky a informatiky absolvují stáž v rozmezí 5 měsíců, a to od dubna 2018 do srpna 2018. „Se studenty resp. mentorem je navázaná spolupráce nad rámec jejich studijních resp. pracovních povinnosti v délce 300 h“, objasňuje časový rozsah stáže jednatel společnosti Pavel Šigut.

Mezi základní pracovní činnosti vykonávané studentem během stáže je osvojení si zkušeností s embedded vývojem, aktualizace firmware pomocí Open Source řešení OpenWRT, instalace proprietárního firmware do zařízení Netspot, integrace zařízení Netspot a souvisejících síťových prvků do počítačových sítí, testovaní technických parametrů počítačových sítí (propustnost sítí, kvalita signálu a zarušení), technická kontrola funkčnosti jednotlivých zařízení Netspot, opravy, zpracovávání technické dokumentace.

Úspěšní absolventi stáže získají certifikát, který mohou používat při hledání svého budoucího zaměstnání. Po ukončení stáže vyhotoví student zprávu včetně hodnocení svého mentora, obdobně pak mentor hodnotí stáž a zapojení studenta.

Účelem realizace projektu je zvýšení šancí studentů uplatnění na trhu práce dosáhnutím vyšších odborných znalostí a dovedností po získání praktických zkušeností v oblasti elektrotechniky, telekomunikací a výpočetní techniky s akcentem na komplexní správu sítí.

„V případě oboustranné spokojeností s průběhem stáže, rádi na spolupráci se stážistou navážeme, protože kvalitních odborníku v ICT oboru je dlouhodobě nedostatek“ na závěr dodává Pavel Šigut.