Co je Netspot?

Zařízení pro personalizaci WiFi připojení a monetizaci WiFi pásma. Hlavní vlastnosti: zjednodušení přihlašovacího procesu na internet, podpora vlastních reklamních akcí, nabídnutí WiFi prostorů k inzerci, zvýšení image a tržeb, statistiky využívání WiFi, sběr emailových adres a fanoušku na Facebooku.

Read More