Netspot na Raspberry

Pokusili jsme se vývoj Netspotu posunout dál využitím zařízení Raspberry PI. Zařízení jsme objednali s dostatečným předstihem, takže čekání vývoj Netspotu příliš nebrzdilo.

Využití Raspberry by umožňovalo hlavně zmenšit rozměry netspotu ( 90 x 60 x 25 mm). Raspberry není pořádně známé a otestovaný HW, jedná se spíše o studentský produkt, takže sebou nesl také riziko nespolehlivosti a dalších problémů. Nespolehlivost pro naše účely se nakonec potvrdila. Docházelo k samovolnému zamrznutí zařízení, aniž by bylo možné zjistit, proč se to děje. Do dnes však nevíme, zda byl problém přímo v Raspberry PI nebo v některé z periferií (např. USB WiFi dongle).

Jsme rádí za možnost vyzkoušet netspot na tomto HW, zakoupené raspberry však využijeme pro jiné účely než na provoz netspotu.