Stali jsme se plátcem DPH – ceny nezvyšujeme

S účinností ke dni 20. 12. 2014 jsme se stali plátci DPH. Všechny naše ceny zůstavají beze změny a jsou nyní včetně DPH.

Podnikatelé, kteří jsou plátcem DPH, ušetří. Hodnotu DPH si mohou odečíst. Provize vyplácené ze zobrazování inzerce budou automaticky navýšeny o hodnotu DPH.